2014 rok

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2013 Starosty Średzkiego z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Średzkiego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2014.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego powiatu średzkiego.
w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 9/2004 Starosty Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2004r.
w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka objętego całodobową opieką w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie na 2014 rok.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie ustalenia składu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2012 Starosty Średzkiego w sprawie powołania Powiatowego zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia składu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2010 Starosty Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 9/2007 Starosty Średzkiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką oraz ustalenia wynagrodzenia dla egzaminatorów.