2015 rok

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a
w sprawie: publikacji ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Średzkiego
w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b
w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Średzkiego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2013 Starosty Średzkiego z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2015.
w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Średzkim.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Paderewskiego 27.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Paderewskiego 27.
w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2013 Starosty Średzkiego z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a.
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 1.
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 1.
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Paderewskiego 27.
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b.
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka objętego całodobową opieką w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie na 2015 rok.
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia składu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.