2016 rok

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Średzkiego z dnia 6 maja 2011 r.
w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie określenia sposobu wykonywania kontroli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego oraz w powiatowych inspekcjach i strażach.
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2016.
w sprawie dokonania na rzecz Powiatu Średzkiego darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Harcerskiej.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Powiecie Średzkim.
w sprawie ustalenia składu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Paderewskiego 27
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie w 2016 roku
w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Paderewskiego 27
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej