2017 rok

w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
w sprawie przyznania nagród sportowych
w sprawie przyznania nagród sportowych
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2016 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonywania kontroli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego oraz w powiatowych inspekcjach i strażach.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej Sulęcinku, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działka nr 373/5
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przyznania nagród
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2017.
w sprawie przyznania Nagród Powiatu Średzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
w sprawie przyznania nagrody
w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
w sprawie przyznania stypendium sportowego.
w sprawie przyznania nagrody
w sprawie przyznania stypendium sportowego.
w sprawie przyznania nagrody
w sprawie przyznania nagrody
w sprawie przyznania stypendium sportowego.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie w 2017 roku
w sprawie zasad udziału uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz oddziałów integracyjnych Powiatu Średzkiego w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017, organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pod hasłem: „25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni".
w sprawie: dokonania darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 501/53
zmieniające zarządzenie zasad udziału szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Średzkiego w projekcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+"
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie zasad udziału szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Średzkiego w projekcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+"
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej