2018 rok

w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięcia sportowe.
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników.
w sprawie wskazania etatowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięcia sportowe.
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników
w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
w sprawie przyznania nagród sportowych
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2018.
w sprawie przyznania Nagród Powiatu Średzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
w sprawie przyznania nagrody sportowej
w sprawie przyznania nagród sportowych
w sprawie przyznania nagród sportowych
w sprawie przyznania nagród sportowych
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia rejonowego szkolenia - ćwiczenia obronnego.
uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego powiatu średzkiego.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącego własność Skarbu Państwa udziału wynoszącego 36/864 w zabudowanej nieruchomości, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działki nr: 2863 oraz 2864
w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
w sprawie przyznania nagród sportowych
w sprawie przyznania nagród sportowych.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyznania nagród sportowych
w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie w 2018 roku
zmieniające zarządzenie zasad udziału szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Średzkiego w projekcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku".
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
w sprawie zasad udziału szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Średzkiego w projekcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku"
w sprawie przyznania nagród sportowych
w sprawie przyznania nagród sportowych
w sprawie przyznania nagród sportowych