2019 rok

w sprawie przyznania stypendiów sportowych.
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników
w sprawie wykazu planowanych dyżurów w Punktach przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2020 roku.
w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanej dla budynku położonego przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zamiany z Powiatem Średzkim nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 1899/1, 1899/2, 1900/1, 1900/2, 1902/3, 1902/4 położone w Środzie Wielkopolskiej (udział w wysokości 12/100), działka nr 3967 położona w Środzie Wielkopolskiej oraz działka nr 136/1 położona w Garbach.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2019.
w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Średzkim
w sprawie przyznania Nagród Powiatu Średzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanej dla budynku położonego przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolski
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej powołanej Zarządzeniem Nr 7/2019Starosty Średzkiego z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów.
w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięcia sportowe.
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników.
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów.
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników.
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów.
w sprawie zasad udziału szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Średzkiego w projekcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży".
w sprawie ustalenia Instrukcji do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego obowiązującej w jednostkach organizacyjnych
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie w 2019 roku
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie odwołania darowizny działki nr 136/1 położnej w miejscowości Garby, gmina Krzykosy, dokonanej na rzecz Gminy Krzykosy.
w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięcia sportowe.
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników.
w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze, na czas nieokreślony, w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działki nr: 3791 oraz 3792