2020 rok

w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego na 2021 rok
w sprawie wykazu planowanych dyżurów w Punktach przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2021 roku.
w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. znak: KN-I.4131.1.774.2020.7 orzekającego nieważność uchwały Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie odwołania Starosty Średzkiego i udzielenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Powiatu w tym postępowaniu.
w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Średzkiego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działki nr: 2545/1, 3212/1 oraz 3213/1
w sprawie powołania komisji do sprzedaży w drodze licytacji pojazdu stanowiącego własność Powiatu Średzkiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu oraz ustalenia regulaminu licytacji
w sprawie przyznania Nagród Powiatu Średzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2020.
w sprawie przyznania Nagród Powiatu Średzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wskazania etatowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 2769/6.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2016 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonywania kontroli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego oraz w powiatowych inspekcjach i strażach.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie w 2020 roku