2021 rok

w sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3792/1, obręb: Środa Wielkopolska, gmina Środa Wielkopolska.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2018 Starosty Średzkiego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie w 2021 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2020 Starosty Średzkiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przyznania nagród sportowych
w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działki nr: 2545/1, 3212/1 oraz 3213/1
w sprawie wprowadzenia „Programu zapewnienia i poprawy jakości”.
w sprawie wprowadzenia „Karty audytu wewnętrznego Powiatu Średzkiego”.
w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działki nr: 2545/1, 3212/1 oraz 3213/1