2006 rok

w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 26/2005 Starosty Średzkiego z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacja projektu "Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp."
w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/99 Starosty Średzkiego w Środzie Wlkp. z dnia 3 marca 1999 roku.
dot. monitorowania istniejącego katalogu opisu usług świadczonych przez Starostwo.
w sprawie corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. przez pracowników Starostwa oraz społeczność lokalną.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 7/05 Starosty Średzkiego dotyczącego organizacji stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji wybranych zadań w ramach kontynuacji programu "Przejrzysta Polska".
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieaktualnych tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty do spraw rolnictwa w powiecie średzkim.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2006 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu.
w sprawie powołania Specjalisty do spraw ekoenergetyki w powiecie średzkim.
w sprawie ustalenia składu komisji do wydzielenia i zakwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia.