2007 rok

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/99 Starosty Średzkiego w Środzie Wlkp. z dnia 3 marca 1999 r. dot. zakładowego regulaminu określającego zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Zespołu prowadzącego audyt wewnętrzny rozwiązań przyjętych w ramach akcji "Przejrzysta Polska".
w sprawie: przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektów w ramach Priorytetu II, działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie : zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie: rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu
w sprawie zmiany instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 4/2002 Starosty Średzkiego z dnia 8 maja 2002 r.