2011 rok

w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 5/2009 Starosty Średzkiego z dnia 6 lutego 2009 r.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2007 Starosty Średzkiego z dnia 05 września 2007r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/2010 Starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2010 Starosty Średzkiego z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla projektu „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną".
w sprawie : zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/2010 Starosty Średzkiego z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla projektu "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej".
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości