Skład Zarządu

Skład Zarząd Powiatu Średzkiego V kadencji


1. Marcin Bednarz - Starosta  

2. Piotr Kasprzak - Wicestarosta

3. Tomasz Roszyk - Członek Zarządu

4. Wiesława Strugarek - Członek Zarządu

5. Dariusz Tomaszewski - Członek Zarządu


Dane kontaktowe Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp.
:
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 285 80 51 fax 61 285 32 52
e-mail: starostwo@powiatsredzki.pl

Termin spotkania z poszczególnymi członkami Zarządu Powiatu można ustalić za pośrednictwem sekretariatu, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., tj.: poniedziałki - od 8.00 do 16.00 wtorek - piątek - od 7.00 do 15.00.
W sprawach skarg i wniosków Starosta  i Wicestarosta przyjmują obywateli raz w tygodniu w poniedziałki w godz. od 10.00 do 16.00. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. od 10.00 do 15.00.