2014 rok - V kadencja

Uchwała Nr 5/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 5/2014
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2014 roku
 
 
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja".    
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
            § 1. W celu umożliwienia bezpłatnego, jednorazowego przejazdu Średzką Koleją Powiatową na trasie Środa Wlkp. - Zaniemyśl - Środa Wlkp. dzieciom z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestnikom imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja", która odbędzie się  5 grudnia 2014, zwalnia ich z opłaty za przejazd Średzką Koleją Powiatową na ww. trasie, określonej w uchwale Nr 310/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Średzką Koleją Powiatową.
 
            § 2. Zorganizowanie przejazdu opisanego w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta
Czesław Guzewski
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 5/2014
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2014 roku
 
 
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy
„W poszukiwaniu Świętego Mikołaja".    
 
 
W związku z coroczną organizacją przez ZHP Hufiec w Środzie Wlkp. imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja", przedstawiciel Hufca zwrócił się do Starosty Średzkiego z prośbą o współorganizację tej imprezy oraz o uruchomienie Średzkiej Kolei Powiatowej w dniu 5 grudnia 2014 roku, a także o zwolnienie z opłaty za przejazd kolejką uczestników imprezy - dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego. Nieodpłatny przejazd będzie dla dzieci atrakcją z okazji Mikołajek. Impreza ta stanowi doskonałą promocję walorów turystycznych wśród najmłodszych, co pozwoli zainteresować atrakcjami związanymi z naszą kolejką także dorosłych mieszkańców powiatu średzkiego. Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja".
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. na rok 2015.