złożone w 2017 roku

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego

 

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego


1. Bogusław Biernat -  dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. - do pobrania

2. Aneta Kłopot-Wartecka -  dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. - do pobrania
             -  złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - do pobrania

3. Marek Kostka -  dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. - do pobrania

4. Alina Matuszak -  dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp. - do pobrania

5. Roman Mędrek -  dyrektor Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie - do pobrania

6. Anna Podbielska -  dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. - do pobrania

7. Jolanta Sołtysiak -  dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. - do pobrania
                        -  złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora - do pobrania
 
8. Bernadeta Staszak -  dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. - do pobrania


9. Katarzyna Kubiak - prezes zarządu Powiatowego Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. - do pobrania  
                         -  złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - do pobrania  

10. Waldemar Owczarzak - złożone w związku z powołaniem na członka zarządu Powiatowego Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. - do pobrania  

11. Aneta Kłopot - Wartecka - prezes zarządu Powiatowego Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. - do pobrania
      - złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - do pobrania

12. Filip Waligóra - prezes zarządu spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o. w Środzie Wlkp. - do pobrania
 
13. Maria Olejniczak - członek zarządu spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego  Sp. z o. o. w Środzie Wlkp. - do pobrania

14. Marcin Morawiec -  członek zarządu spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego  Sp. z o. o. w Środzie Wlkp. - do pobrania
     - złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o. w Środzie Wlkp. - do pobrania (plik pdf)

15. Katarzyna Kowalska - złożone w związku z powołaniem na Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Bar Mleczny MIŚ" - do pobrania (plik pdf)

16. Monika Bastrzyk - złożone w związku z powołaniem na Członka Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Bar Mleczny MIŚ" - do pobrania (plik pdf)
    - złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Człona Zarządu półdzielni Socjalnej „Bar Mleczny MIŚ" - do pobrania

17. Bartosz Śmidowicz - złożone w związku z powołaniem na Członka Zarządu spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. - do pobrania (plik pdf)

18. Zofia Tomczak - złożone w związku z powierzeniem obowiązków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. - do pobrania
  - oświadczenie złożone w zwiazku z zaprzestaniem pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.- do pobrania

19. Adam Antoni Trawiński - złożone w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. - do pobrania

20. Mirosława Chmielewska - - złożone w związku z powołaniem na Członka Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Bar Mleczny MIŚ" - do pobrania (plik pdf)

21. Mirosław Marciniak - złożone w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. - do pobrania