Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty złożone w 2015 roku

1. Agnieszka Duszczak - kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu - do pobrania

2. Marlena Krężlik-Pankowska - z-ca kierownika Wydziału Komunikacji i Transportu - do pobrania

3. Tadeusz Frantczak - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - do pobrania

4. Marta Zaremba - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - do pobrania

5. Maria Markiewicz - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - do pobrania

6. Grażyna Grześkowiak - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - do pobrania

7. Izabela Kujawa - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - do pobrania

8. Sabina Wichłacz - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu  - do pobrania

9. Marek Witczak - kierownik Wydziału Polityki Społecznej - do pobrania

10. Katarzyna Kania - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami - do pobrania

11. Hanna Mierzwiak - geodeta powiatowy - do pobrania

12. Bożena Waligóra - kierownik Wydziału Środowiska - do pobrania

13. Zofia Tomczak - z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. - do pobrania

14. Katarzyna Kowalska - p.o. kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy - do pobrania

15. Sabina Szymańska - doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy - do pobrania

16. Magdalena Mizerka-Tłok - p.o. kierownik Działu Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy - do pobrania

17. Ilona Kmieciak - kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy - do pobrania

18. Elżbieta Dolatowska-Bachorz - p.o. kierownika w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej - do pobrania

19. Magdalena Kosmala - referent w Wydziale Komunikacji i Transportu - do pobrania

20. Ewelina Woźniak - młodszy referent w Wydziałe Komunikacji i Transportu - do pobrania

21. Anna Wojciechowska - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - do pobrania

22. Stanisław Litke - kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich - do pobrania