złożone w 2014 roku

złożone na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji.
złożone do 30 kwietnia 2014 r.