Komenda Powiatowa Policji

Komenda Powiatowa Policji

Komenda Powiatowa Policji

ul. Harcerska 22
63-000 Środa Wlkp.

Sekretariat:
tel.  61 286 72 10
fax. 61 286 72 05 

Dyżurny jednostki:
tel: +48 61 286 72 11,
fax: +48 61 286 72 15,

www.sroda-wielkopolska.policja.gov.pl/
e-mail:  dyzurny.sroda-wlkp@po.policja.gov.pl

Komendant Powiatowy Policji - insp. Paweł Wawrzyniak