2018 rok

Sprawozdania finansowe KP PSP w Środzie WielkopolskiejKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej przedstawia poniżej sprawozdania finansowe za rok 2018:

1Rachunek zysków i strat za 2018 rok - do pobrania
2. Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 rok do pobrania
3. Bilans na dzień 31.12.2018 roku do pobrania
4. Informacja dodatkowa za 2018 rok do pobrania