2019 rok

Sprawozdania finansowe KP PSP w Środzie Wielkopolskiej

 
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej przedstawia poniżej sprawozdania finansowe za rok 2019:
 
1Rachunek zysków i strat za 2019 rok - do pobrania
2. Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2019 rok do pobrania
3. Bilans na dzień 31.12.2019 roku do pobrania
4. Informacja dodatkowa za 2019 rok do pobrania