Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw:

1.      Skargi i wnioski:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 1500 – 1600.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 - 16.00 ( w siedzibie KW PSP  ul. Masztalerska 3 , 61-767 Poznań)

2.      Odbiór obiektu:

3.      Zgłoszenie imprezy masowej:

4.      Opiniowanie obiektu pod względem ochrony przeciwpożarowej:

5.      Zaświadczenia o zdarzeniach, w których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej: