Wykaz aktów normatywnych

                        WYKAZ AKTÓW NORMATYWNYCH

                           KOMENDANTA POWIATOWEGO

                        PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

                            W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

 

 

Lp.

Nazwa aktu

Data zawarcia

1.

Decyzja Nr 1/2009 w sprawie regulaminu organizacyjnego

09.04.2009

2.

Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie analizy ryzyka

28.10.2011

3.

Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki.

28.10.2011

4.

Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie kontroli zarządczej.

28.10.2011

5.

Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

02.01.2012

6.

Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie ogólnych zasad budżetu zadaniowego

02.05.2012

7.

Rozkaz Nr 2/2012 w sprawie operacyjnego zabezpieczenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w piłce Nożnej UEFA EURO 2012

31.05.2012

8.

Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie powołania nieetatowej służby oficera w dyspozycji

15.06.2012

9.

Decyzja Nr 1/2012 w sprawie Powołanie Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

16.08.2012

10.

Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie urządzeń sygnalizacyjno alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej

02.01.2013

11.

Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt

25.02.2013

12.

Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

28.06.2013

13.

Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie utworzenia rezerwy ubrań specjalnych

25.10.2013

14.

Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie Zakładowego Planu Kont

11.03.2014

15.

Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie wykazu programów komputerowych

11.03.2014

16.

Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie ogólnych zasad ujmowania wydatków

11.03.2014

17.

Zarządzenie Nr 8/2014  w sprawie zasad używania pieczęci i stempli

15.05.2014

18.

Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie instrukcji finansowej

27.08.2014

19.

Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie określenia roku obrotowego

28.08.2014

20.

Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie regulaminu świadczeń socjalnych

30.09.2014

21.

Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie polityki bezpieczeństwa

31.10.2014

22.

Decyzja Nr 1/2015 w sprawie akcji Zgaś ryzyko

12.06.2015

23.

Decyzja Nr 3/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

12.08.2015

24.

Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych

12.08.2015

25.

Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie zarządzania ryzykiem

30.10.2015

26.

Decyzja Nr 1/2016 w sprawie stopni alarmowych

29.03.2016

27.

Rozkaz Nr 4/2016 w sprawie organizacji Memoriału Pływackiego

31.03.2016

28.

Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie regulaminu służby i pracy

22.04.2016

29

Rozkaz Nr 6/2016 w sprawie przeprowadzenia analizy pożarowej

06.05.2016

30.

Decyzja Nr 3/2016 w sprawie powołania I oficera prasowego

30.06.2016

31.

Decyzja Nr 4/2016 w sprawie powołania I oficera prasowego

30.06.2016