Wykaz umów i porozumień

WYKAZ UMÓW I POROZUMIEŃ ZAWARTYCH PRZEZ

 KOMENDNATA POWIATOWEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

 

 

Lp.

Nazwa aktu

Data zawarcia

UMOWY

1.

Umowa zawarta pomiędzy Pocztą Polską, a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej  w sprawie nadawania przesyłek pocztowych.

01.05.2009

2.

Umowa zawarta pomiędzy PGNiG, a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej  w sprawie dostawy paliwa gazowego.

09.10.2009

3.

Umowa zawarta firmą POLKOMTEL, a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

09.01.2012

4.

Umowa zawarta pomiędzy firmą LOTOS Paliwa Sp. z o.o., a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej  w sprawie kart LOTOS Biznes

01.01.2013

5.

Umowa zawarta pomiędzy firmą ENEA, a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej  w sprawie dostaw energii.

19.05.2014

6.

Umowa zawarta pomiędzy Firmą WOLTERS KLUWER S.A. , a Komendą Powiatową PSP
w Środzie Wielkopolskiej  w sprawie umowy licencyjnej oprogramowania Finanse Premium

23.11.2015

7.

Umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo - Handlowym HYGEA,
a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej  w sprawie czyszczenia i dezynfekcji ubrań.

22.12.2015

8.

Umowa zawarta firmą POLKOMTEL, a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

2.12.2015

9.

Umowa zawarta pomiędzy firmą Produkcyjno – Usługowo – Handlową WATRA, a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej 
w sprawie eksploatacji systemu monitoringu pożarowego.

31.12.2015

10.

Umowa zawarta pomiędzy INEA Biznes,
  a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej  w sprawie usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet.

01.01.2016

11.

Umowa zawarta firmą PGNiG, a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej 
w sprawie dostarczania paliwa gazowego.

07.04.2016

12.

Umowa zawarta pomiędzy SP ZOZ MSW
w Poznaniu, a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej  w sprawie badań profilaktycznych.

04.01.2016

13.

Umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych, a Komendą Powiatową PSP
w Środzie Wielkopolskiej  w sprawie wywozu nieczystości stałych.

04.01.2016

14.

Umowa zawarta pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej  w sprawie dostaw wody i odprowadzania ścieków.

12.05.2016

15.

Umowa zawarta pomiędzy Muzeum Ziemi Średzkiej, a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej  w sprawie użyczenia zabytku.

17.05.2016

16.

Umowa zawarta pomiędzy firmą ABAKUS,
a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wielkopolskiej  w sprawie usługi wsparcia technicznego.

06.06.2016