Związki zawodowe

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej 
funkcjonuje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność".