Programy realizacji zadań publicznych

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015


Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. został przyjęty Uchwałą Nr XL/267/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r.

 
Raport  - do pobrania (plik pdf)