Programy realizacji zadań publicznych

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015.


Zarząd Powiatu Średzkiego, w celu możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji  z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych, podjął w dniu 7 września 2007 r. uchwałę w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007 - 20015.

W wyniku podjętych działań został opracowany dokument pt. "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-20015".

Dokument ten został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 29 stycznia 2008 r. -  Uchwała Nr XIV/96/2008 - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2008-rok.html?pid=1760

Dokument ten posiada charakter strategiczny i stanowi integralną część Strategii Rozwoju Społeczno -  Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004 - 2014, uchwalonej przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 20 maja 2004 r. - uchwała Nr XV/87/2004 (Strategia Powiatu Średzkiego - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/strategia-powiatu-sredzkiego.html).

"Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-20015" będzie podlegał corocznej aktualizacji.