Programy realizacji zadań publicznych

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010 - 2032

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010 - 2032 został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/220/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2010-rok.html?pid=2718 

Treść programu - do pobrania (plik pdf)