ID.272.1.2020 - Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 432"

ID.272.1.2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 432".    
 
 
Informacja z otwarcia ofert zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - do pobrania
 
Data otwarcia ofert: 11.02.2020 r. godz. 10.00.