Ogłoszenia o przetargach

dot. działki nr 155/44, 155/45
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021 roku, w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, o godz. 11.00.
dot. dz. nr 155/44, 155/45, 155/46. Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 7 czerwca 2021 roku, w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5
Termin składania ofert - do 02.03.2021 r. do godz. 10:00.
Termin składania ofert - do 22.02.2021 r. do godz. 10:00. Pytania dot. SWZ.
Termin składania ofert - do 12.02.2021 r. do godz. 10:00
Termin składania ofert: do 29 stycznia 2021, godz. 10:00. Zapytania dot. SIWZ
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: 3831/6, 3831/9 i 3831/11. Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 4 marca 2021 roku, w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: 3967 i 3969. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2021 roku, w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, o godzinie 11:00.
- termin składania ofert - do 28 grudnia 2020 r. do godz. 09.30.
uwaga - zmiana termin składania ofert - do 16 grudnia 2020 r. do godz. 10.00. Zapytania dot. SIWZ i zmiana SIWZ
- termin składania ofert - do 9 grudnia 2020 r. do godz. 09.30
stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 3825, 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3835, 3838.
położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 8.30 w sali nr 107 ( parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daszyńskiego 5.
- termin składania ofert - do 15 czerwca 2020 r. do godz. 09.00.
- termin składania ofert: do 4 czerwca 2020 r. do godz. 09.00.
- termin składania ofert: do 1 czerwca 2020 r. do godz. 09.00.
- termin składania ofert: do 11 lutego 2020 r. do godz. 09:30.
- termin składania ofert - do 5 grudnia 2019 r. do godz. 9.30.
położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9.
- termin składania ofert - do 16 grudnia 2019 r. do godz. 9.00.
stanowiącej część działki nr 2108 o powierzchni 0,1144 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1D/00014922/2, będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego w udziale wynoszącym 32178/49345 i Województwa Wielkopolskiego w udziale wynoszącym 17167/49345.
- termin składania ofert - do 23 września 2019 r. do godz. 9.30.
- termin składania ofert - do 16.07.2019 r. do godz. 8.30.
- termin składania ofert - do 17 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
- termin składania ofert - do 14.06.2019 r. do godz. 8.30.
części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 46 m2 i 44 m2, położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących część działki nr 3919 o powierzchni 2,2255 ha, będącej własnością Powiatu Średzkiego.
na czas nieokreślony części nieruchomości (gruntu) o powierzchni 20 m2 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108 o powierzchni 0,1144 ha, będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego w udziale wynoszącym 32178/49345 i Województwa Wielkopolskiego w udziale wynoszącym 17167/49345.
- termin składania ofert do 15 marca 2019 r. do godz. 9.00.
położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108.
UWAGA - nowy termin składania ofert - do 12 grudnia 2018 r. do godz. 9.30.
które odbędą się w dniu 20 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, I piętro (sekretariat Burmistrza) odpowiednio:
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 976/14 o powierzchni 0,2211 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00033265/7
- termin składania ofert - do 5 października 2018 r do godz. 9.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
- termin składania ofert - do 10 lipca 2018 r. do godz. 9.00.
Termin składania ofert - do 18 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.