Raporty o stanie Powiatu Średzkiego

Raport o stanie powiatu średzkiego za 2018 rok


Raport o stanie powiatu średzkiego za 2018 rok - do pobrania (plik pdf) wraz z załącznikami:Raport został przedstawiony przez Starostę Średzkiego na XI sesji Rady Powiatu Średzkiego, która odbyła się 30 maja 2019 r.


Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Powiatu Średzkiego udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Średzkiego, podejmując Uchwałę nr XI/69/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za'' (3 osoby nieobecne).