Raporty o stanie Powiatu Średzkiego

Raport o stanie powiatu średzkiego za 2019 rok

 

Raport o stanie powiatu średzkiego za 2019 rok - do pobrania (plik pdf) wraz z załącznikami:

Raport został przedstawiony przez Starostę Średzkiego na XXVI sesji Rady Powiatu Średzkiego, która odbyła się 25 czerwca 2020 r.
 
Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Powiatu Średzkiego udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Średzkiego, podejmując Uchwałę nr Nr XXVI/186/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
Uchwała została podjęta  12 głosami ,,za'', 1 głos "przeciw",3 głosy "Wsztrzymuje się" (1 osoba nieobecna). Wyniki głosowania - do pobrania (plik pdf).