2020 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

 

GN.3152.23.2020 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz którym udzielono pomocy publicznej porządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „f” oraz „g” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. z 2021 r. poz. 305) - do pobrania (plik pdf).