Ogłoszenia o zamówieniach

Termin składania ofert – do dnia 01.12.2020 r.
na: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych w okresie od dnia 02.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej". Termin składania ofert – do dnia 27.11.2020r.
na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu średzkiego. Termin składania ofert: do 17 lipca 2020 r., godz. 10:00.
na pełnienie usługi polegającej na zarządzaniu infrastrukturą oraz taborem Średzkiej Kolei Powiatowej. Termin składania ofert do dnia 30.06.2020 r. do godz. 15.00 .
w okresie od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej”. Termin składania ofert – do dnia 27.11.2019r.
o których mowa w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym całodobowo przez 7 dni w tygodniu na terenie powiatu średzkiego. Termin składania ofert - do dnia 14.11.2019r.
Termin składania ofert do dnia 24.05.2019 r. do godz. 10.00