Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Księgowy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wlkp.

 
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO

KSIĘGOWY

SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Środzie Wielkopolskiej          
(dotyczy konkursu ogłoszonego 9 kwietnia 2018 r.)  


Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż w wyniku zakończenia procedury konkursowej konkurs nie został rozstrzygnięty w wyniku odmowy zawarcia umowy o pracę przez kandydata.


/-/ Agnieszka Hauke
Dyrektor
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych
w Środzie Wlkp.