2016 rok

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Związku - Samorządowe Centrum Usług Wspólnych oraz nadania jej statutu
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania Głównego Księgowego Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej