A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Pomoc prawna w sprawach konsumenckich

Zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Organem administracji rządowej, który podejmuje działania w przypadku naruszenia tzw. zbiorowych interesów konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl

W sprawach indywidualnych bezpłatnej pomocy prawnej udzielają konsumentom Powiatowi/Miejscy Rzecznicy Konsumentów
(informacja o Powiatowym Rzeczniku Konsumentów w Środzie Wlkp. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/pl/dla-mieszkancow/rzecznik-konsumentow/o-rzeczniku-konsumentw.html )

Pomoc konsumenci mogą uzyskać także, m.in. w:
  • Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich - dzwoniąc na bezpłatną infolinię 800 889 866, która czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00. Szczegółowe informacje nt. działania infolinii dostępne są na stronie internetowej http://konsumenci.org/aktualnosci,masz-problem-pomozemy-rusza-nasza-infolinia-konsumencka-800-889-866,145
  • Konsumenckim Centrum E-porad - prowadzonym przez Federację konsumentów - e-mail: porady@dlakonsumentow.pl Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/158,konsumenckie-centrum-eporad.html
  • Biurze Rzecznika Ubezpieczonych - dyżur telefoniczny w zakresie ubezpieczeń gospodarczych (komunikacyjnych; na życie; NNW, domów, mieszkań, turystycznych, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych ect.) pełniony jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 oraz 17.00 - 19.00, pod telefonem 22 333 73 28. Szczegółowe informacje nt. Rzecznika Ubezpieczonych znajdują się na stronie internetowej: www.rzu.gov.pl 
  • Urzędzie Komunikacji Elektronicznej - gdzie działa Centrum Informacji Konsumenckiej (CIK). Informacje udzielane są konsumentom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 16.15 pod numerem telefonu: 801 900 853 (koszt połączenia jak za połączenie lokalne) lub 22 534 91 74. W centrum można uzyskać poradę w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.cik.uke.gov.pl

Informację o prawach konsumentów w Unii Europejskiej oraz pomoc prawną (formułowanie skarg, przesłanie dokumentów) i organizacyjną dotyczącą sporów transgranicznych można uzyskać w Europejskim Centrum Konsumenckim - www.konsument.gov.pl

Spory konsumenckie mogą być rozstrzygane m.in. przez:
  • Polubowny Sąd Konsumencki - sądy te działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
  • Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych - rozpatruje spory z zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych http://www.rzu.gov.pl/sad-polubowny
  • Bankowy Arbitraż Konsumencki - działa przy Związku Banków Polskich. Został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta - http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc
  • Sąd Polubowny przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej - Sąd ten rozpatruje sprawy o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=225&layout=1 
  • skargi związane z podróżami samolotem można zgłaszać do Komisji Ochrony Praw Pasażerów działającej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera-i-ulatwenia
  • Sąd powszechny

 

Środa Wlkp.,dnia 2 lutego 2015 r.

 

baner300x250