A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Przeczytaj zanim podpiszesz!

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Środzie Wlkp. dotycząca umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych podpisywanych w domu konsumentów.

W ostatnim czasie do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Środzie Wlkp. zgłosiło się wiele osób, które czuły się poszkodowane działalnością przedstawicieli jednej z firm telekomunikacyjnych.

Opisywany przez konsumentów scenariusz wyglądał w każdej sytuacji prawie identycznie. Do konsumenta zadzwonił przedstawiciel firmy telekomunikacyjnej. Rozmowa była prowadzona w ten sposób, że konsument był przekonany, że rozmawia ze swoim dotychczasowym operatorem, który proponuje mu przejście na nowy korzystniejszy abonament w wysokości 25 zł miesięcznie. Konsument wyrażał na to zgodę, po czym przyjeżdżał kurier z dokumentami do podpisania. Wówczas osoby, które postanowiły zawrzeć taką umowę, podpisywały dokumenty wcale ich nie czytając.

Po pewnym czasie, najczęściej po upływie około 3 tygodni, dzwonił telefon od dotychczasowego operatora z zapytaniem dlaczego rezygnują z zawartej umowy. W tym momencie konsumenci dowiadywali się, że podpisali nową umowę z innym operatorem, czym byli bardzo zaskoczeni. Wtedy najczęściej odwoływali swoje oświadczenie o przejściu do innego operatora, co niestety wiązało się z  naliczeniem tzw. opłaty wyrównawczej. Natomiast konsumenci, którzy zdecydowali się na pozostanie u  operatora do którego przeszli, po 3 miesiącach otrzymywali fakturę, na podstawie której mieli zapłacić abonament w wysokości nie 25 zł, ale 50 zł. Okazywało się bowiem, że kwota abonamentu 25 zł dotyczy pierwszych 3 miesięcy, a po tym okresie wynosi już 50 zł.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Środzie Wlkp. informuje, że od umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, a do takich należy umowa zawarta w domu konsumenta, można odstąpić w terminie 10 dni, wysyłając odpowiednie oświadczenie na piśmie - koniecznie listem poleconym! Analiza umów, które zawierane są w opisanej powyżej sytuacji, wskazuje, że obecnie operator, którego sprawa dotyczy, stosuje zapisy informujące o tym, że rozpocznie świadczenie usługi niezwłocznie po zawarciu umowy. Taki zapis może uniemożliwić odstąpienie od umowy, nawet w terminie 10-dniowym. Przy podpisywaniu umowy konsumenci podpisywali także inne dokumenty, które zabierał kurier. W tej sytuacji dysponowali jedynie umową i regulaminem. Po skierowaniu pisma o odstąpieniu od umowy,  reklamacji, czy wystąpienia Rzecznika Konsumentów operator przekazywał kserokopie wszystkich podpisanych przy zawieraniu umowy dokumentów, z których wynikało m.in., że konsument złożył oświadczenie o otrzymaniu cennika usług telekomunikacyjnych, regulaminu promocji oraz że został szczegółowo poinformowany, iż podpisuje umowę z samodzielnym operatorem alternatywnym. Tym samym operator potwierdzał spełnienie wszystkich wymaganych prawem warunków.

 

Jak można się ochronić przed taką sytuacją?

  • Należy przede wszystkim czytać dokumenty, które podpisujemy. Trzeba co najmniej zapoznać się z kim podpisujemy umowę.
  • Jeżeli już złożymy podpis pod dokumentami, a nie zapoznamy się z nimi przy kurierze,  to nie odkładajmy ich do szuflady tylko, najlepiej tego samego dnia,  znajdźmy czas by je przeczytać. Zwróćmy uwagę szczególnie na Cennik i regulamin promocji. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości należy je niezwłocznie wyjaśnić. Szybkie zapoznanie się z umową daje nam możliwość na odstąpienie od niej bez skutków finansowych. Z uwagi na zapisy stosowane przez operatora, którego dotyczy opisywana sprawa, jeżeli już podpiszemy taką umowę, to niezbędna jest bardzo szybka reakcja. Pamiętajmy, że nasz podpis pod dokumentem wywołuje skutki prawne.  
  • Pamiętajmy, by zawsze żądać wszystkich dokumentów, które podpisujemy. Nie powinno być sytuacji, w której pobierane są  od nas podpisy na dokumentach, które następnie nie są nam zostawiane. Jeżeli składamy podpis pod pięcioma dokumentami, a otrzymujemy dwa, niech to będzie dla nas sygnał ostrzegawczy.

W przypadku pytań i wątpliwości można zgłosić się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Środzie Wlkp., który pełni dyżur konsumencki w Starostwie Powiatowym pok. nr 113 w poniedziałki w godz. 15.00 do 16.00 i wtorki w godz. 14.00 do 15.00.

Poradę prawną w sprawach  konsumenckich można uzyskać także dzwoniąc na bezpłatną infolinię konsumencką 800 007 707. Infolinia prowadzona jest przez Federację Konsumentów, a porady udzielane są od  poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do  17.00.

 

 

Anna Ambroży

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w Środzie Wlkp.

 

 

 

baner300x250