A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

10. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych – kategorii III

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5
Wydział Inwestycji i Dróg,  parter, pok. 106
tel. 61 286 62 38, 61 286 62 39

e-mail Wydziału:   drogi@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
  • w poniedziałki w godz. od 800 do 1600
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 700  do  1500
lub w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego 5), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 1600, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 1500.


Sposób załatwienia sprawy
Wniosek sporządzony przy użyciu obowiązującego formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w miejscu załatwienia sprawy, wraz z potwierdzeniem opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego, można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Wymagane dokumenty:  
Wypełniony wniosek wraz z dowodem wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 
  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego - do pobrania (plik doc).  

Opłaty:  
Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę
1) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
2) 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
3) 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
4) 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.  

Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska PKO BP S.A. 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207 W tytule opłaty należy dopisać: „opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. III"  

Czas załatwienia sprawy:  
Wydanie zezwolenia lub jego o odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Odbiór dokumentów:
Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego Wnioskodawca odbiera osobiście lub zostaje ono przesłane listem poleconym.

Tryb odwoławczy:  
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Środzie Wielkopolskiej.


Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017, poz. 1260 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2012 poz. 764).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2012 poz. 366).
    
baner300x250