A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

5a. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 40,
fax 61 286 67 31
e-mail: komunikacja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00 do 16.00.
      
Sposób załatwienia sprawy:          
Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny na stronie internetowej oraz w Wydziale Komunikacji i Transportu. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa właściciel pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Zainteresowany może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo - do pobrania (plik doc).

Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek o wydanie zaświadczenia - do pobrania (plik doc),
 • oświadczenie właściciela pojazdu co stało się z dokumentem - do pobrania (plik doc),
 • dowód własności pojazdu w oryginale - w przypadku gdy właściciel zakupił pojazd i jeszcze go nie przerejestrował (wszystkie po kolei umowy, faktury etc.)
 • pełnomocnictwo, jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności.

Opłaty: 
Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł płatne na konto: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.

Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001. Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonkowie, wstępni (rodzice), zstępni (dzieci) lub rodzeństwo.

Opłatę można uiścić: - gotówką na parterze Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (bez prowizji) - kartą na parterze Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (bez prowizji) - kartą w Wydziale Komunikacji i Transportu (prowizja 2,00zł)

Czas załatwienia sprawy:           
Zaświadczenie wydawane jest „od ręki". Jednakże w sprawach skomplikowanych czas wydania zaświadczenia może wynosić do 7 dni.

Podstawa prawna:                     
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn.zm.);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r.  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. z 2016 r.poz. 1038);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1088 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2017r., poz. 1257).


baner300x250