A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Składanie wniosków o przyznanie wyróżnień/nagród Starosty Średzkiego dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

  

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe

63- 000 Środa Wlkp. tel.  61 285 80 51 , fax  61 285 32 52

Wydział  Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, parter, pokój 135
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5
tel. 61 286 62 26, 61 286 62 27, 61 286 62 28
e-mail: oks@powiatsredzki.pl  

w godzinach urzędowania Starostwa tj.:

  • w poniedziałki 8:00 - 16:00
  • od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

lub w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego 5) jeżeli uzgodniono to wcześniej z interesantem.

Punkt Obsługi Klienta  czynny jest w poniedziałki do godz. 16:00, od wtorku do piątku do godz. 15:00.

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek sporządzony samodzielnie wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem  osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.

O terminie przyznania dotacji lub konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów wnioskodawca zostanie poinformowany zgodnie z ustaleniami, telefonicznie, drogą elektroniczną, bądź pocztową.

Załącznik - Regulamin przyznawania nagród sportowych i wyróżnień - do pobrania

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz  jego adres zamieszkania lub siedziby,
  • imię i nazwisko kandydata do wyróżnienia  lub nagrody oraz jego adres zamieszkania,
  • uzasadnienie zawierające  w szczególności wskazanie  wysokości osiągnięć sportowych, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznana.
  • miejscowość i datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.

Do wniosku powinny być dołączone załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodnika, o których mowa w pkt 2 potwierdzone przez właściwy związek sportowy.

Czas załatwienia sprawy:

Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień można składać w ciągu całego roku kalendarzowego.

Rozpatrzenie wniosków i przyznanie nagród i wyróżnień następuje sukcesywnie w ciągu roku kalendarzowego. 

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

  • pisemnego cofnięcia przez wnioskodawcę,
  • pisemnej rezygnacji kandydata,
  • braków formalnych.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Powiatu Średzkiego Nr VI/35/2011 z dnia 29 marca 2011 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte  wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających  się osiągnięciami w działalności sportowej - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2011-rok-iv-kadencja.html?pid=3150

 

baner300x250