A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Pomoc rodzinie i osobom niepełnosprawnym

Zadania należące do kompetencji powiatu z zakresu pomocy rodzinie i pomocy osobom niepełnosprawnym realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.:
ul. Szkolna 2
63-000 Środa Wlkp.
tel./fax 61 287 06 40
 
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie załatwia sprawy należące do kompetencji powiatu z zakresu:
a) pomocy rodzinie, w szczególności:
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców,
- udzielanie specjalistycznego poradnictwa  rodzinom  w "kryzysie".
 
b) pomocy osobom niepełnosprawnym, w sprawach dotyczących:
- orzecznictwa o niepełnosprawności,
- rehabilitacji społecznej,
- rehabilitacji zawodowej.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.  udziela informacji na temat instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu średzkiego.
 
Pomoc rodzinie
Rodzina, która ma trudności w wypełnianiu swoich funkcji  w PCPR może uzyskać pomoc w formie:
- poradnictwa rodzinnego,
- pracy socjalnej,
- terapii rodzinnej,
- skierowania do odpowiednich placówek wspierających rodzinę,
 
W sytuacji, kiedy dziecko zostaje pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub przejawia zachowania świadczące o niedostosowaniu społecznym PCPR zapewnia opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 
Rodzina zastępcza to forma sprawowania pieczy nad dzieckiem w czasie, kiedy nie może ono z jakichś powodów przebywać wraz ze swymi rodzicami. Małżeństwo bądź osoba samotna, sprawują funkcję rodziny zastępczej przyjmują do swojego mieszkania dziecko lub kilkoro dzieci, stwarzając im warunki prawidłowego rozwoju.
 
Informacje udzielane przez PCPR z zakresu pomocy rodzinie obejmują następujące zagadnienia:
- rodzina zastępcza
- umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 

Pomoc osobom niepełnosprawnym
realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obejmuje:
- prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydawanie kart parkingowych,
- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
- dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów pomocniczych,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki  osób niepełnosprawnych.

Informator nt. przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

 
Sprawy z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy z w Środzie Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. 061 285-63-83.
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.  www.srodawlkp.epcpr.pl  
 
 


baner300x250