A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno - Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko - Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo - doradczą w ramach następujących programów:

 • Inicjatywa Jeremie
 • Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe
 • Program Poręczeń Kredytowych
 • Program Szkoleniowo - Doradczy
 • Inwestycje kapitałowe

POŻYCZKI

Inicjatywa Jeremie, Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przez Fundację oferują możliwość finansowania ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej, obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko - pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego. Pożyczki w kwocie do 500 tys. zł przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego.

Kto może skorzystać ze wsparcia Fundacji?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to jest zatrudniające do 250 pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem firm zatrudniających do 50 osób czyli tzw. mikro i małych przedsiębiorców
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające we wszystkich branżach za wyjątkiem rolnictwa, przemysłu zbrojeniowego czy działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska

Inne kryteria oceny przedsiębiorstw:

 • Dobra znajomość własnej branży oraz potrzeb klientów
 • Solidna strategia i jednocześnie niedobór kapitału do jej wdrożenia
 • Dokładnie zdefiniowany cel pomocy finansowej oferowanej przez Fundację
 • Projekcje rachunku przepływów środków pieniężnych, zawierające akceptowalne źródła spłaty

PORĘCZENIA KREDYTOWE I POŻYCZKOWE

Program Poręczeń Kredytowych skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców ubiegających się o kredyt bankowy lub pożyczkę w Funduszu Pożyczkowym Fundacji, którzy nie posiadają wystarczających zabezpieczeń. W ramach tego Programu z inicjatywy Fundacji utworzono Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. Podstawowym zadaniem POLFUND S.A. jest udzielanie poręczeń, dzięki którym małe i średnie firmy z obszaru całego kraju będą mogły zaciągnąć kredyt bankowy. Fundacja jest także udziałowcem Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, w którym mikro i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o poręczenie pożyczki, lub kredytu na terenie woj. zachodniopomorskiego.

SZKOLENIA I DORADZTWO

Program Szkoleniowo - Doradczy to integralna część pomocy finansowej Fundacji. Adresowany jest do przedsiębiorców potrzebujących pomocy w zakresie szeroko rozumianego zarządzania firmą, tj. tworzenia biznes planów, planowania finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, programów pomocowych Unii Europejskiej, a także wdrażania innowacji rozwoju produktu i usług. W ramach usług doradczych Fundacja oferuje również uługi coachingu i mentoringu.

INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed - Celem Funduszu jest zwiększenie liczby nowych przedsiębiorstw opartych o innowacyjne pomysły, technologie lub modele biznesowe.

Sieć Aniołów Biznesu AMBER - Celem Sieci jest zwiększenie liczby inwestycji osób prywatnych (Aniołów Biznesu) w innowacyjne polskie przedsięwzięcia.

Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny Pomeranus II - Celem Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego "Pomeranus II" jest dostarczanie kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mającym potencjał szybkiego wzrostu.

Informacje: http://www.pfp.com.pl/
 

baner300x250