A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Rezerwat faunistyczny "Dębno nad Wartą"

utworzony dla zachowania i ochrony środowiska rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych.

tablica informacyjna           W świetle ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.


           Rezerwat faunistyczny "Dębno nad Wartą" powstał w 1974 roku w gminie Nowe Miasto nad Wartą. Obejmuje on powierzchnię 21,62 ha, którą pokrywa bardzo zróżnicowana roślinność. Stroma krawędź Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej porośnięta jest wielogatunkowym drzewostanem liściastym z dominującym dębem, a płaska terasa nadzalewowa pokryta jest wilgotnym lasem łęgowym z dębami, olszami, wiązami i jesionami. W rezerwacie stwierdzono występowanie łącznie 23 gatunków drzew, z czego 6 jest podstawowych: olsza czarna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, sosna pospolita, robinia grochodrzew i świerk pospolity. Spotyka się tu również bluszcz pospolity który jest gatunkiem chronionym. 
         Rezerwat przyrody utworzony został dla zachowania i ochrony środowiska rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych: centymetrowej wielkości ślimaków świdrzyków (wśród których są gatunki wymierające i bardzo rzadkie) oraz równonogów, charakterystycznych dla terenów górskich. Obszar ten jest swoistym rarytasem dla przyrodników.
        Przez teren rezerwatu prowadzi zielono znakowany szlak turystyczny prowadzący z Nowego Miasta nad Wartą w kierunku Bieździadowa.

Przy opracowaniu korzystano z:
- Sobczak Jerzy: Zwiedzamy Ziemię Średzką, Środa Wielkopolska 2000,
- Anders Paweł, Czarny Eugeniusz, Kostołowski Andrzej, Wilczyński Janusz: Żerków i Nowe Miasto nad Wartą,
   Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza tom 16, Poznań 1997,
- Program Ochrony Środowska dla Powiatu Średzkiego, Wydano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., Poznań 2003.

baner300x250