A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

„Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach”

- osoby po przebytym udarze zachęcamy do udziału.

09.10.2020
Logo Powiatu Śedzkiego
Na zdjęciu logo Powiatu Średzkiego.
 
 
15 lipca 2020 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:
 
„Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach” nr RPWP.06.06.01-30-0017/19-00
 
Wartość projektu: 1 651 604,04 PLN
Wartość dofinansowania: 1 569 023,83 PLN
Wkład własny: 82 580,21 PLN
 
Celem programu jest poprawa sprawności funkcjonalnej oraz poznawczej u ok. 50% osób po przebytym udarze mózgu, poprzez działania zdrowotne i edukacyjne w celu przyspieszenia ich powrotu do życia społecznego i zawodowego w okresie realizacji programu. Wsparcie otrzymają także osoby z otoczenia osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych.
Projekt realizowany będzie w formie bezpłatnych, 3-tygodniowych, dziennych (z zapewnieniem wyżywienia) turnusów rehabilitacyjnych, w ramach których pacjenci po konsultacjach z lekarzem specjalistą oraz fizjoterapeutą kierowani będą na:
 • zabiegi neurofizjoterapeutyczne,
 • zabiegi fizykalne,
 • terapie zajęciowe,
 • terapie neurologopedyczne,
 • terapie neuropsychologiczne.
Do programu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:
 • są w wieku 18-64 lata i zamieszkują województwo wielkopolskie,
 • złożą pisemne oświadczenie, że w chwili przystąpienia do programu nie są objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym w związku z przebytym udarem mózgu finansowanym z NFZ (np. fizjoterapia ambulatoryjna bądź domowa itp.);
 • nie biorą udziału w analogicznym projekcie u innego beneficjenta, finansowanym ze środków publicznych;
 • posiadają zaburzenia funkcji mózgu określone na ostatnim wypisie ze szpitala w skal Rankina 1- 4;
 • od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy;
 • w pierwszej kolejności będą przyjmowani pacjenci, którzy odbyli wczesną rehabilitację neurologiczną w ramach NFZ lub ich czas oczekiwania jest dłuższy niż 6 tygodni;
 • posiadają skierowanie na podjęcie rehabilitacji medycznej wydane przez lekarza neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej;
 
Do programu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:
 • wymagają stałego intensywnego nadzoru medycznego;
 • mają aktywne choroby współistniejące istotnie wpływające na proces rehabilitacji (np. złamania w czasie leczenia, odleżyny itp.);
 • chorują na niewydolność krążenia, nerek, wątroby, stan po zawale mięśnia sercowego
 • z frakcją 17 wyrzutową mniejszą niż 30%, chorobę naczyń (aktywny stan zakrzepowo-zatorowy), tętniak serca, aorty, malformację naczyń mózgowych, aktywne procesy zapalne, niewyrównane zaburzenia endokrynologiczne, chorobę nowotworową (leczenie paliatywne lub wymagające pilnego leczenia), ciężkie nadciśnienie tętnicze lub płucne, niewyrównaną cukrzycę
 • czas jaki upłynął od udaru wynosi więcej niż 12 miesięcy
W ciągu 3 lat programem objętych zostanie 200 osób po udarze mózgu, zamieszkujących województwo wielkopolskie oraz 160 osób z najbliższego otoczenia osób po udarze.
 
Rozpoczęcie projektu: wrzesień 2020.
Zapisy trwają do marca 2023.
 
zadzwoń pod nr tel.: 61 29 26 551
 
więcej informacji: http://szamotuly.med.pl/poudarze/
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873
REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100
fax +48 61 29 27 102
baner300x250