A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja o przebiegu XXXIX Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

28.04.2021
Zdjęcie przedstwia przewodniczącego rady w trakcie obrad rady powiatu.
 
27 kwietnia 2021 roku o godz. 9.00 w sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej rozpoczęła się XXXIX sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego - Pan Piotr Kasprzak, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.
 
W punkcie Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Przewodniczący poinformował, że wykonywał działania mające na celu organizację dzisiejszej sesji.
Poinformował również, że 20 kwietnia 2021 r. brał udział w zdalnym spotkaniu inicjującym proces powoływania Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Organizatorem spotkania był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
 
Kolejny punkt obrad stanowiło rozpatrzenie Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych. DO POBRANIA oraz jego uzupełnienie DO POBRANIA.
 
Kolejny punkt porządku obrad stanowiło ,,Sprawozdanie delegowanych Radnych Rady Powiatu z udziału w pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.’’ DO POBRANIA
 
Następnie Rada rozpatrzyła następujące informacje:
 
Informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie średzkim. DO POBRANIA
 
Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z działalności PCPR w Środzie Wielkopolskiej za 2020 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej powiatu średzkiego. DO POBRANIA
 
W dalszej części Radni podjęli następujące uchwały:
 
Uchwałę Nr XXXIX/290/2021 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
  
Uchwałę Nr XXXIX/292/2021 w sprawie uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2021-2024’’.
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 
Uchwałę Nr XXXIX/293/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwałę Nr XXXIX/294/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021-2033.
  
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 
Uchwałę Nr XXXIX/295/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,wstrzymującym się’’.
 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść interpelacji złożonych przez Radną Jadwigę Wieland oraz udzielone na nie odpowiedzi. Treść interpelacji oraz odpowiedzi znajduje się w BIP Powiatu Średzkiego.
 
W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrali: Radny Bogusław Biernat, Starosta Ernest Iwańczuk, Radny Marcin Bednarz, Przewodniczący Piotr Kasprzak, Radny Michał Matelski, Wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.
 
 
baner300x250