A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja z przebiegu XLVI Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

26.10.2021
Zdjęcie przedstawia (od lewej): wiceprzewodniczącego, radcę prawnego, przewodniczącego rady, starostę i wicestarostę podczas obrad rady.
 
25 października 2021 roku o godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego - Pan Piotr Kasprzak, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.
W posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych.
W punkcie Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Przewodniczący poinformował, że wykonywał zadania wynikające z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady oraz działania mające na celu organizację dzisiejszej sesji. Poinformował również radnych, jakie pisma wpłynęły w okresie międzysesyjnym do Rady Powiatu.
 
Kolejny punkt obrad stanowiło rozpatrzenie Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych. DO POBRANIA wraz z załacznikiem graficznym - DO POBRANIA.
 
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego przedstawił:
 • Informację Przewodniczącego Rady Powiatu z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu Średzkiego za 2020 rok - DO POBRANIA.
 • Informację Starosty Średzkiego z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2020 - DO POBRANIA.
W dalszej części posiedzenia Radni podjęli następujące uchwały:
 • Uchwała Nr XLVI/342/2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Średzkiego,
Za przyjęciem ww. Uchwały głosowało 16 radnych tj. Bogusław Biernat, Małgorzata Fertała, Jacek Gabała, Ryszard Grześkowiak, Ernest Iwańczuk, Przemysław Jankowiak, Piotr Kasprzak, Iwona Klepacka, Stefan Kominek, Agnieszka Król, Ewa Kusik, Michał Matelski, Marcin Nowak, Maciej Pawlikowski, Jadwiga Wieland i Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.
Nikt nie głosował „przeciw” i nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
 • Uchwała Nr XLVI/343/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego,
Za przyjęciem ww. Uchwały głosowało 16 radnych tj. Bogusław Biernat, Małgorzata Fertała, Jacek Gabała, Ryszard Grześkowiak, Ernest Iwańczuk, Przemysław Jankowiak, Piotr Kasprzak, Iwona Klepacka, Stefan Kominek, Agnieszka Król, Ewa Kusik, Michał Matelski, Marcin Nowak, Maciej Pawlikowski, Jadwiga Wieland i Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.
Nikt nie głosował „przeciw” i nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
 • Uchwała Nr XLVI/344/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3838/4,
Za przyjęciem ww. Uchwały głosowało 15 radnych tj. Bogusław Biernat, Małgorzata Fertała, Jacek Gabała, Ryszard Grześkowiak, Przemysław Jankowiak, Piotr Kasprzak, Iwona Klepacka, Stefan Kominek, Agnieszka Król, Ewa Kusik, Michał Matelski, Marcin Nowak, Maciej Pawlikowski, Jadwiga Wieland i Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.
Nikt nie głosował „przeciw” i nikt nie „wstrzymał się” od głosu. W głosowaniu nie brał udziału Radny, Starosta Ernest Iwańczuk.
 • Uchwała Nr XLVI/345/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021-2033,
Za przyjęciem ww. Uchwały głosowało 16 radnych tj. Bogusław Biernat, Małgorzata Fertała, Jacek Gabała, Ryszard Grześkowiak, Ernest Iwańczuk, Przemysław Jankowiak, Piotr Kasprzak, Iwona Klepacka, Stefan Kominek, Agnieszka Król, Ewa Kusik, Michał Matelski, Marcin Nowak, Maciej Pawlikowski, Jadwiga Wieland i Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.
Nikt nie głosował „przeciw” i nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
 • Uchwała Nr XLVI/346/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok,
Za przyjęciem ww. Uchwały głosowało 16 radnych tj. Bogusław Biernat, Małgorzata Fertała, Jacek Gabała, Ryszard Grześkowiak, Ernest Iwańczuk, Przemysław Jankowiak, Piotr Kasprzak, Iwona Klepacka, Stefan Kominek, Agnieszka Król, Ewa Kusik, Michał Matelski, Marcin Nowak, Maciej Pawlikowski, Jadwiga Wieland i Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.
Nikt nie głosował „przeciw” i nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
 • Uchwała Nr XLVI/347/2021 w sprawie przekazania Gminie Zaniemyśl zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu,
Za przyjęciem ww. Uchwały głosowało 14 radnych tj. Bogusław Biernat, Małgorzata Fertała, Jacek Gabała, Ryszard Grześkowiak, Przemysław Jankowiak, Piotr Kasprzak, Iwona Klepacka, Stefan Kominek, Agnieszka Król, Ewa Kusik, Marcin Nowak, Maciej Pawlikowski, Jadwiga Wieland i Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.
Nikt nie głosował „przeciw” i nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
 • Uchwała Nr XLVI/348/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska,  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia pożarniczego   dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszutach,
Za przyjęciem ww. Uchwały głosowało 13 radnych tj. Bogusław Biernat, Małgorzata Fertała, Jacek Gabała, Ryszard Grześkowiak, Przemysław Jankowiak, Piotr Kasprzak, Iwona Klepacka, Stefan Kominek, Agnieszka Król, Michał Matelski, Marcin Nowak, Maciej Pawlikowski i Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.
Nikt nie głosował „przeciw” a radna Ewa Kusik, „wstrzymała się” od głosu.
 • Uchwała Nr XLVI/349/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ratowniczego zestawu hydraulicznego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie,
Za przyjęciem ww. Uchwały głosowało 14 radnych tj. Bogusław Biernat, Małgorzata Fertała, Jacek Gabała, Ryszard Grześkowiak, Przemysław Jankowiak, Piotr Kasprzak, Iwona Klepacka, Stefan Kominek, Agnieszka Król, Michał Matelski, Marcin Nowak, Maciej Pawlikowski, Jadwiga Wieland i Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.
Nikt nie głosował „przeciw” a radna Ewa Kusik, „wstrzymała się” od głosu.
 • Uchwała Nr XLVI/350/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą  z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej wraz z wyposażeniem   dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą.
Za przyjęciem ww. Uchwały głosowało 13 radnych tj. Bogusław Biernat, Małgorzata Fertała, Jacek Gabała, Ryszard Grześkowiak, Przemysław Jankowiak, Piotr Kasprzak, Iwona Klepacka, Stefan Kominek, Agnieszka Król, Michał Matelski, Marcin Nowak, Maciej Pawlikowski, Jadwiga Wieland i Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.
Nikt nie głosował „przeciw” a radna Ewa Kusik, „wstrzymała się” od głosu.
 
Ponadto po dyskusji, jaka miała miejsce przy przyjęciu Uchwały Nr XLVI/342/2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Średzkiego, Rada przyjęła Apel w sprawie wznowienia dyżurów nocnych aptek.
Za przyjęciem ww. Apelu głosowało 11 radnych tj. Bogusław Biernat, Jacek Gabała, Ryszard Grześkowiak, Piotr Kasprzak, Iwona Klepacka, Stefan Kominek, Ewa Kusik, Michał Matelski, Marcin Nowak, Jadwiga Wieland i Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka.
Nikt nie głosował „przeciw” a radna Małgorzata Fertała i Agnieszka Król, „wstrzymały się” od głosu.
 
W wolnych głosach i wnioskach głos radna Jadwiga Wieland podziękowała Zarządowi Powiatu za pozytywne rozpatrzenie jej wniosku i wykonanie prac na chodniku przy drodze powiatowej w sołectwie Pławce.
Natomiast p. Wiśniewska-Zabłocka, Wicestarosta poinformowała radnych, że Powiat Średzki otrzyma w ramach programu Polski Ład dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo – Sulęcin” oraz na Budowę obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej - Etap I, łącznie około 15 mln złotych.
Ponadto w tym pkt obrad głos zabierali radni: Małgorzata Fertała, Ryszard Grześkowiak, Przemysław Jankowiak, Piotr Kasprzak, Ewa Kusik, Michał Matelski, Jadwiga Wieland i Małgorzata Wiśniewska- Zabłocka.
 
Przewodniczący Rady zamknął XLVI sesję Rady Powiatu Średzkiego o godz. 12.10.
baner300x250