A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja z przebiegu XLVII Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji,

która odbyła się 24 listopada 2021 roku o godz. 9,00 w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej.

25.11.2021
Zdjęcie przedstawia (od lewej): wiceprzewodniczącego rady Jacka Gabałę, radcę prawnego Przemysława Barczyńskiego, starostę Ernesta Iwańczuka oraz wicestarostę Małgorzatę Wiśniewską-Zabłocką w trakcie obrad rady powiatu
 
24 listopada 2021 roku o godz. 900 w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego - Pan Piotr Kasprzak, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.
W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych.
 
W punkcie Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Przewodniczący poinformował, że wykonywał zadania wynikające z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady oraz działania mające na celu organizację dzisiejszej sesji. Poinformował również radnych, jakie pisma wpłynęły w okresie międzysesyjnym do Rady Powiatu.
 
Kolejny punkt obrad stanowiło rozpatrzenie Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych. DO POBRANIA wraz z załącznikiem DO POBRANIA.
 
W dalszej części posiedzenia Radni podjęli następujące uchwały:
Uchwała nr XLVII/351/2021 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego przeprowadzenia kontroli problemowej.
 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLVII/352/2021 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLVII/353/2021 w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.’’
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLVII/354/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLVII/355/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLVII/356/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym Radnym Rady Powiatu Średzkiego.