A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja z XXVII sesji Rady Powiatu Średzkiego,

która odbyła się 8 lipca 2020 r. o godzinie 13.00 w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej.

09.07.2020

8 lipca 2020 r. o godzinie 1300 w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Średzkiego.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata Fertała, witając wszystkie osoby uczestnicząca w sesji.

Następnie Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w pkt 4 – Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: podpunktu 4) rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi.

Porządek obrad został zmieniony 11 głosami ,,za’’.

W dalszej części radni podjęli następujące uchwały:

Uchwała nr XXVII/193/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3825, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/14, 3831/5, 3833, 3838, 3835, 3837, 3834.

Uchwała XXVII/193/2020 została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.

Uchwała nr XXVII/194/2020 w sprawie zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020-2033.

Uchwała nr XXVII/194/2020 została podjęta 10 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,przeciw’’.

Uchwała nr XXVII/195/2020 zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Uchwała nr XXVII/195/2020 została podjęta 8 głosami ,,za’’ przy 2 głosach ,,przeciw’’ i 1 głosie ,,wstrzymującym się’’.

Uchwała nr XXVII/196/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami ,,za’’.

Szczegóły dotyczące głosowania - do pobrania

W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrali: Wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka, Bogusław Kiernicki – Prezes Zarządu Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji, Radna Jadwiga Wieland, Radny Michał Matelski, Przewodnicząca Małgorzata Fertała, Starosta Ernest Iwańczuk, Radna Agnieszka Król, Radny Piotr Kasprzak, Radny Ryszard Grześkowiak, Radny Bogusław Biernat.

XXVII sesję Rady Powiatu Średzkiego o godzinie 14.38 zamknęła Pani Małgorzata Fertała - Przewodnicząca Rady.

 

baner300x250