A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja z XXVIII sesji Rady Powiatu Średzkiego

która odbyła się 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 8.00 w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej.

28.08.2020
27 sierpnia 2020 r. o godzinie 800 w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Średzkiego.
 
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata Fertała, witając wszystkie osoby uczestnicząca w sesji.
Przewodnicząca poinformowała iż w okresie międzysesyjnym brała udział w następujących wydarzeniach:
- 11 lipca objęła patronatem Turniej Tenisa Ziemnego organizowany przez Towarzystwo Tenisowe w Solcu.
 - 12 lipca wspólnie z Małgorzatą Wiśniewską – Zabłocką – Wicestarostą, w obchodach Dni walki i męczeństwa wsi polskiej organizowanych w Trzebisławkach.
- 4 sierpnia Jacek Gabała – Wiceprzewodniczący reprezentował Radę w uroczystych obchodach Święta Policji organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Środzie Wielkopolskiej.
- 15 sierpnia wspólnie z Ernestem Iwańczukiem – Starostą oraz Małgorzatą Wiśniewską – Zabłocką – Wicestarostą w uroczystościach z okazji 100 rocznicy Bitwy warszawskiej. Oprócz tego miała okazję obejrzeć towarzyski mecz piłki ręcznej rozegrany pomiędzy sekcją Klubu Sportowego Polonia i miasta partnerskiego Powiatu.
 
Kolejny punkt obrad stanowiło rozpatrzenie Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych. DO POBRANIA
 
Następnie przystąpiono do realizacji punktu Rozpatrzenie informacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska (DO POBRANIA) oraz Informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o działalności kontrolnej w Powiecie Średzkim w roku 2019. DO POBRANIA
 
W tym miejscu Radny Marcin Bednarz złożył na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu wniosek o odwołanie Radnej Małgorzata Fertała z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego oraz wniosek o odwołanie Starosty Średzkiego równocześnie wnioskując o rozszerzenie porządku obrad w punkcie 8: Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie o podpunkt: odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
 
W tej chwili Wiceprzewodniczący Przemysław Jankowiak złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego z dniem 27 sierpnia 2020 r.
 
Po ogłoszonej przez Przewodniczącą Rady dwugodzinnej przerwie nastąpiło głosowanie tajne w sprawie odwołania Małgorzaty Fertały z funkcji Przewodniczącego Rady.
W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych. W wyniku tajnego głosowania oddano 16 głosów ważnych, w tym: 9 ,,za’’ odwołaniem , 6 ,,przeciw odwołaniu’’ i 1 głos ,,wstrzymujący się’’.  
Małgorzata Fertała została odwołana z funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu.
 
Wobec powyższego prowadzenie obrad przejął Jacek Gabała – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Średzkiego.
 
Dalej Radny Jankowiak złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o dodanie następnego podpunktu w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
 
Po przyjęciu zmiany porządku obrad nastąpiło tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
J
ako kandydata na tę funkcję Radny Jankowiak zaproponował Radnego Kasprzaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
W głosowaniu wzięło udział 16 Radnych. W wyniku tajnego głosowania oddano 16 głosów ważnych w tym: 11 głosów ,,za’’, 5 głosów ,,przeciw’’ przy 0 ilości głosów ,,wstrzymujących się’’.
 
Przewodniczącym Rady został Piotr Kasprzak, który od tej chwili przejął prowadzenie obrad.
 
W dalszej część radni podjęli następujące uchwały:
 • Uchwała nr XXVIII/199/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 16 głosami ,,za’’.
 • Uchwała nr XXVIII/200/2020 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 16 głosami ,,za’’.
 • Uchwała nr XXVIII/201/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w  powiecie średzkim (V)’’ w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 16 głosami ,,za’’.
 • Uchwała nr XXVIII/202/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)’’ w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 16 głosami ,,za’’.
 • Uchwała nr XXVIII/203/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3967 i 3969.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 16 głosami ,,za’’.
 • Uchwała nr XXVIII/204/2020 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
  Uchwała została podjęta 12 głosami ,,za’’ przy 4 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 • Uchwała nr XXVIII/205/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 – 2033. Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,wstrzymującym się’’.
 • Uchwała nr XXVIII/206/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
  Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,wstrzymującym się’’.
 • Uchwała nr XXVIII/207/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 16 głosami ,,za’’.
 • Uchwała nr XXVIII/208/2020 w sprawie uzupełnienia udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej Średzianka w likwidacji.
  Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,wstrzymującym się’’.
 
W tym miejscu Radny Bednarz zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o dodanie w punkcie 8 kolejnego podpunktu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
Po zmianie porządku obrad Radni przystąpili do głosowania.
 • Uchwała nr XXVIII/2019 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
  Uchwała została przyjęta 11 głosami ,,za’’ przy 4 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 
Szczegóły dot. wyników głosowań DO POBRANIA.
 
W punkcie obrad ,,Wolne głosy i wnioski’’ głos zabrali: Radny Bogusław Biernat, Radna Agnieszka Król, Radny Przemysław Jankowiak, Radna Małgorzata Fertała, Radny Marcin Bednarz.
 
XXVIII sesję Rady Powiatu Średzkiego o godzinie 12.54 zamknął Pan Piotr Kasprzak - Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego.
baner300x250