A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja z XXXI sesji Rady Powiatu Średzkiego,

która odbyła się 27 października 2020 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.

28.10.2020

Na zdjęciu przedstawiciele Rady Powiatu Średzkiego w trakcie obrad.
Na zdjęciu przedstawiciele Rady Powiatu Średzkiego w trakcie obrad.

27 października 2020 r. o godzinie 15.00 w hali sportowej w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej rozpoczęła się XXXI sesja Rady Powiatu Średzkiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Piotr Kasprzak, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.

W punkcie Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Przewodniczący poinformował, że wykonywał działania mające na celu organizację dzisiejszej sesji oraz w następujących wydarzeniach:

- 16 października br. w 70-leciu powstania Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wielkopolskiej.

Kolejny punkt obrad stanowiło rozpatrzenie Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych. DO POBRANIA wraz z załącznikiem DO POBRANIA.

Kolejny punkt stanowiła Informacja Starosty Średzkiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie złożonych w 2019 roku oświadczeń majątkowych. Treść sprawozdań: oświadczenie Starosty Średzkiego DO POBRANIA, oświadczenie Przewodniczącego Radu Powiatu DO POBRANIA.

Dalej Radni podjęli następujące uchwały:

Uchwałę nr XXXI/214/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020-2023.

 Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Grafika przedstawia wyniki głosowania.

Uchwała została przyjęta 9 głosami ,,za’’ przy 3 głosach ,,wstrzymujących się’’.

Uchwałę nr XXXI/215/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

  
Grafika przedstawia wyniki głosowania.

Uchwała została podjęta 9 głosami ,,za’’ przy 3 głosach ,,wstrzymujących się’’.

Uchwałę nr XXXI/216/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.

Uchwałę nr XXXI/217/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Grafika przedstawia wynik głosowania.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.

Uchwałę nr XXXI/218/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej.

 
Grafika przedstawia wyniki głosowania.

Uchwała została podjęta 10 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,wstrzymującym się’’.

Uchwałę XXXI/219/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej.

 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.

Uchwała została podjęta 11 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,wstrzymującym się’’.

Uchwałę nr XXXI/220/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Grafika przedstawia wyniki głosowania. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami ,,za’’.

Apel w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

  
Grafika przedstawia wyniki głosowania.

Apel został przyjęty 11 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,wstrzymującym się’’.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie informacji nt. Bieżącej sytuacji Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. oraz koncepcja jej dalszego funkcjonowania. Ww. informację przedstawił Pan Marcin Małecki – Prezes Spółki.

W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrali: Radny Ryszard Grześkowiak, Radny Marcin Bednarz, Przewodniczący Piotr Kasprzak, Starosta Ernest Iwańczuk, Radna Agnieszka Król.

XXXI sesję Rady Powiatu Średzkiego o godzinie 17.50 zamknął Pan Piotr Kasprzak - Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego.

baner300x250