A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego

27.04.2021
Grafika przedstawia logo Powiatu Średzkiego.
 
Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 15.00:
- osobiście lub za pomocą operatora pocztowego w zamkniętych kopertach z podaniem na kopercie danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego) oraz z dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.”
na adres: Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska,
lub
- w postaci elektronicznej, wtedy oferta powinna być opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty, dodatkowo w temacie należy wpisać „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.”, a w treści podać numer telefonu kontaktowego.

Adres Skrzynki Podawczej na platformie EPUAP: /spsrodawlkp/SkrytkaESP
Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
 
Uchwała Nr 568/2021 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ.
 
Ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej - TUTAJ.
baner300x250